کلیدواژه‌ها = نیروی پسا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آیرودینامیکی یک ورودی منطبق بر بدنه با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-80

مهدی میانسری؛ محیط بیگلریان؛ حمید حسن زاده


3. بررسی تجربی اثر دنباله یک مدل تریلر بر آیرودینامیک یک مدل خودرو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391

عبدالامیر بک خوشنویس؛ وحید برزنونی