کلیدواژه‌ها = شبکه متحرک
تعداد مقالات: 2
1. شبکه محاسباتی هوشمند پیرامون یک جسم متحرک سه بعدی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-88

محمدمهدی رزاقی