کلیدواژه‌ها = میکرو‌کانال همگرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی دما و سرعت گاز در میکروحسگر همگرا تحت تأثیر خزش حرارتی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-95

بهروز بهروزی؛ مجید قاسمی