تعداد مقالات: 126
1. طراحی سامانه انتقال حرارت یخچال جذبی خورشیدی با استفاده از پنل‌های خورشیدی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394

نازیلا خانی؛ حسام الدین ابن الدین حمیدی


2. مدل‌سازی CFD و بررسی اثر بافل در کیفیت اختلاط فرآیند تولید پربورات سدیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391

مجتبی سمنانی رهبر؛ اصغر علیزاده داخل


3. بررسی مشخصه‌های عملکرد یاتاقان‌ ژورنال دو لب با استفاده از روان‌کار میکروپلار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

اصغر دشتی رحمت آبادی؛ محسن نکوئی مهر؛ محمد سفید


4. بررسی تأثیر تغییرات تخلخل بر پروفیل سرعت جریان کیسون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

محمدرضا شاه نظری؛ زهرا احمدی؛ سیروس اقانجفی


5. بررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی یک جریان سه‌فازی بستر سیال به‌کمک ردیابی تصویری ذرات

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393

علی اکبر جمالی؛ شاهرخ شاه‏حسینی؛ یعقوب بهجت


7. بررسی اندرکنش جریان ضربانی خون با شریان ویسکوالاستیک و تأثیر آن بر بیماری تصلب شرایین

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1393

علی عباس‌نژاد؛ محمود نوروزی؛ زکیه طالبی


8. طراحی مفهومی جزء دوار یک کمپرسور گریز از مرکز میکروتوربین گاز 65 کیلووات

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

محمّد اخلاقی؛ علی مباشرامینی؛ شاداب جزایری مقدس؛ یحیی عزیزی


9. تحلیل عددی پدیده تعامل سیال– سازه بر روی پره توربین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

محمد تشکری بافقی؛ محمدرضا الهامی؛ علیرضا ربیعی


10. تحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی


11. تحلیل هیدرودینامیکی شناورهای تندرو با پله های عرضی - تحلیل حساسیت شرایط بارگذاری به هواگیری پله های عرضی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

محمود سالاری؛ حمید کاظمی؛ محمدمهدی دوستدار


12. بررسی تجربی مشخصه های عملکردی انژکتور فشاری- پیچشی سوخت سنگین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

حجت قاسمی؛ پوریا میکانیکی؛ سید محمدعلی نجفی


16. تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویل‌های دوبعدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

محمود پسندیده فرد؛ مریم صابری نیا؛ مجید ایزدفر


17. بررسی تجربی اثر دنباله یک مدل تریلر بر آیرودینامیک یک مدل خودرو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391

عبدالامیر بک خوشنویس؛ وحید برزنونی


19. روش چندشبکه‌‌ای در حل جریان‌های دارای سطح آزاد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392

مهدی پورمصطفی؛ محمدسعید سیف؛ علی نوری بروجردی


20. مطالعه عددی و تجربی عملکرد توربوشارژر یک موتور بنزینی تحت جریان نوسانی ورودی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

حمیدرضا عبادی؛ مسعود برومند؛ محمد طیبی رهنی


21. تمرکز نانو ذرات در داخل لنزهای آیرودینامیکی تکی با دیواره لغزشی در جریان رقیق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393

مهدی نظری؛ افشین حسن‌زاده مقیمی؛ رضا ابراهیمی؛ مهرزاد شمس


24. تاثیر مخلوط‌های بیواتانول- بنزین بر آلاینده‌های اگزوز یک موتور اشتعال جرقه‌ای

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1393

مصطفی کیانی ده‌کیانی؛ فتح‌اله امی؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی