بررسی تجربی ویژگیهای دنباله سیلندر دایره‌ای چرخان در اعداد رینولدز و نسبت سرعت‌های مختلف

نویسندگان

تهران- ورامین- میدان ولیعصر- نرسیده به ایستگاه قاسم آباد- روبروی کاراسازه متین- جنب املاک محراب

چکیده

در این پژوهش، به بررسی ویژگیهای دنباله یک سیلندر دایره‌ای چرخان بهصورت تجربی پرداخته ‌شده است. بدین منظور، یک استوانه با سطح مقطع دایره‌ای از جنس پلکسی گلاس دارای طول 400 میلیمتر و قطر 20 میلیمتر در تونل باد تحت اعداد رینولدز و نسبت سرعت‌های مختلف مورد آزمایش قرارگرفته است. با استفاده از روش‌های موجود، به بررسی مشخصه‌های دنباله جریان و ضرایب پسای این مدل در حالات مختلف پرداخته ‌شده است. به‌منظور اندازه‌گیری سرعت متوسط و شدت اغتشاشها، از دستگاه جریان‌سنج سیم داغ استفاده ‌شده است. آزمایش‌های انجامگرفته روی دنباله سیلندر چرخان نشان می‌دهند که دوران سیلندر باعث تغییرات اساسی و مهمی در پروفیل سرعت متوسط می‌شود. دوران سیلندر باعث افزایش سرعت در داخل گردابه و کاهش سرعت در خارج دنباله میگردد که با افزایش سرعت دورانی سیلندر این تغییرات بیشتر و مشهودتر می‌شوند. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که با افزایش سرعت دوران سیلندر، شدت اغتشاشهای دنباله افزایش می‌یابد. مشخص شد که با افزایش سرعت دورانی سیلندر، پارامترهای ضریب پسا و نقصان سرعت کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها