275
118
124
45
43
   

  اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: مکانیک سیالات و آیرودینامیک
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه: sayalat@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه QTPRM و رایانامه sayalat@ihu.ac.ir در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-168 

1. تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویل‌های دوبعدی

صفحه 1-17

محمود پسندیده فرد؛ مریم صابری نیا؛ مجید ایزدفر


9. بررسی تأثیر عدد رینلدز بر ضربه قوچ سیالات غیرنیوتنی در جریان آرام

صفحه 111-123

بنفشه نوروزی؛ احمد احمدی؛ محمود نوروزی؛ محسن لشکربلوک


11. بررسی تأثیر مؤلفه‌های هندسی بالک بر عملکرد آیرودینامیکی موشک

صفحه 141-151

امیرحمزه فرج الهی؛ خشایار یزدانی؛ علی اصغر نادری


ابر واژگان

نشریات مرتبط