314
134
144
46
43
   

  اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار و رتبه علمی نشریه: 
علمی - پژوهشی با رتبه (ب)
حوزه  تخصصی: مکانیک سیالات و آیرودینامیک
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه: sayalat@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه QTPRM و رایانامه sayalat@ihu.ac.ir در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1400 

5. استفاده از محاسبات نرم در شبیه‌سازی جریان‌های رسوبی

مهدی درخشان نیا؛ سعید اسلامیان؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفیپور


6. بررسی رهاسازی ایمن و ناایمن یک محموله از سوخو-22

علی اسماعیلی؛ امیر باقری؛ حسین جباری؛ سید علی توکلی صبور


9. بررسی عملکرد موتور اشتعال جرقه­ای دوار وانکل در ارتفاع تحت تأثیر سیستم پرخوران

امیر گودرزی؛ محسن قنبرنیا سوته؛ محمد مهدی دوستدار؛ محمدصابر زمان پور زهرایی


ابر واژگان

نشریات مرتبط