درباره نشریه

این نشریه، یکی از شاخه­ های تخصصی مجله علمی- پژوهشی "مکانیکِ هوافضا" بوده که با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم انتشار مجلات تخصصی­ تر  طی نامه شماره  18/3/157508 مورخ 30/07/1391 کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی پژوهشی شد و از این پس به صورت مستقل منتشر می­شود. ضمناً، از آنجایی که قبل از مستقل شدن این نشریه، نشریه مکانیک هوافضا (که از تاریخ 26/5/83 در حال چاپ است) چهار شماره تحت عنوان "مکانیک سیالات و آیرودینامیک" منتشر گردید، شماره پیاپی این نشریه از زمان استقلال از 5 شروع شد.

این نشریه در تاریخ 18/7/1394 طبق مجوز شماره 72357 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فصلنامه به دوفصلنامه تبدیل شد.