بانک ها و نمایه نامه ها

این مجله در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) www.isc.gov.ir 

مرکز منطقه­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (www.ricest.ac.ir)

بانک اطلاعات نشریات علمی کشور (www.magiran.com)

پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (www.SID.ir)