تماس با ما

 نشریه علمی "مکانیک سیالات و آیرودینامیک"

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی ، ساختمان نشر دانش ،

 تلفن 74188237 و نمابر: 74189793      صندوق پستی: 187-  16585

 sayalat@ihu.ac.ir             www.fma.ihu.ac.ir :ایمیل نشریه 


CAPTCHA Image