کلیدواژه‌ها = سیلندر دایره‌ای چرخان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی ویژگیهای دنباله سیلندر دایره‌ای چرخان در اعداد رینولدز و نسبت سرعت‌های مختلف

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

محمدجواد ایزدی یزدی؛ عبدالامیر بک خوشنویس