کلیدواژه‌ها = جریان جابجایی آزاد
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوریتمی برپایه فیلتراسیون فشاری برای جریان سرعت پایین سیال غیرایده-آل با روش شبکه بولتزمن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-25

مصطفی ورمزیار؛ سید رضا حمزه لو؛ حسین افشار؛ مجید بازارگان