کلیدواژه‌ها = چندورودی-چند خروجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کنترل پیشبین مدل چند متغیره برای موتور توربوفن و مقایسه عملکرد با کنترل‌کننده Min-Max

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-176

مرتضی منتظری؛ میلاد احتشامی؛ امین ایمانی