طراحی سامانه انتقال حرارت یخچال جذبی خورشیدی با استفاده از پنل‌های خورشیدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با معرفی تجهیزات اصلی یک سامانه سرمایش جذبی خورشیدی به‌شرح سامانه تبرید آمونیاکی هیدروژنی خورشیدی به‌عنوان یکی از روش‌های سرمایش خورشیدی پرداخته می‌شود. استفاده از کلکتور حرارتی و یخچال جذبی اجازه می‌دهد تا هم‌زمان در کنار ایجاد سرمایش از حرارت باقیمانده جهت گرمایش و تولید آب گرم و یا آب جوش نیز استفاده کرد. در این تحقیق تمرکز روی نحوه انتقال حرارت از خورشید به ژنراتور یخچال جذبی بوده و شرایط لازم برای انتقال حرارت مانند دبی و دما در مبدل مشخص می‌شود. تولید شبکه محاسباتی برای شبیه‌سازی مبدل حرارتی مورد استفاده در ژنراتور سامانه تبرید جذبی با استفاده از نرم‌افزار گمبیت انجام شده و تحلیل‌ها در نرم‌افزار فلوئنت صورت گرفته است. میزان انتقال حرارت، ضرایب انتقال حرارت و اختلاف دما بین سیال‌های سرد و گرم محاسبه شده‌اند. نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده و بهترین حالت از نظر داشتن میزان انتقال حرارت بالاتر و ضریب انتقال حرارت بالاتر معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها