کمی‌سازی عدم قطعیت جریان گذر صوتی حول ایرفویل RAE2822 تحت شرایط هندسه غیرقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

از دیرباز عدم قطعیت به عنوان عامل جدای‌ناپذیر در مطالعه پدیده‌های فیزیکی مورد توجه بوده است. بالتبع جهت حصول نتایج قابل اطمینان در کاربردهای مهندسی از طریق پیش‌بینی‌های محاسباتی، تمامی منابع عدم‌قطعیت موجود در سیستم باید در نظر گرفته شود. پیشرفت‌های اخیر در دینامیک سیالات محاسباتی این امکان را فراهم کرده است که اثرات عدم قطعیت بر میدان‌های جریان و انتقال حرارت پیچیده در کاربردهای مهندسی مورد مطالعه قرار گیرند. در مقاله حاضر آنالیز عدم قطعیت میدان جریان گذرصوتی اطراف ایرفویل RAE 2822 بعنوان یک مساله چالشی در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی تحت اثر عدم قطعیت هندسه ایرفویل ناشی از تلرانس‌های ساخت ارزیابی شده است. در ابتدا کد توسعه یافته بسط چندجمله‌ای آشوب بر روی چند تابع چالشی و غیرخطی اعتبارسنجی گردیده است. سپس برای ایجاد عدم قطعیت هندسی در ایرفویل RAE 2822، روش کارهونن لوو (KL) با بهره گیری از تعداد 18 متغیر تصادفی و انجام 2660 شبیه سازی مختلف به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از ضریب فشار غیرقطعی اطراف ایرفویل نشان می‌دهند که عدم قطعیت‌های هندسی با شدت بیشتری مکان وقوع و قدرت شوک نرمال را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1402
  • تاریخ انتشار: 30 بهمن 1402