آنالیز دینامیکی جریان سیال و انتخاب نانوذرات بهینه برای هندسه‌ای با 50% گرفتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

لوله‌های انتقال سیال نقش بسیار کلیدی در ارتباط اجزای مختلف سامانه‌های سیالاتی به‌خصوص سیستم سیالاتی بدن انسان بر عهده‌دارند. انسداد تنها لوله‌های خون‌رسانی از قلب به مغز (رگ‌های کاروتید) از مهم‌ترین علل سکته مغزی است؛ بنابراین درمان گرفتگی‌های رگ کاروتید گامی بزرگ در جهت پیشگیری از سکته مغزی و بهبود عملکرد مغز و بدن است. دارورسانی هدفمند به‌وسیله نانوذرات بهینه‌شده ازنظر اندازه و تعداد، به‌روزترین روش برای رساندن بهینه دارو به نواحی آسیب‌دیده رگ است. در این پژوهش برای بررسی نانوذرات بهینه، هندسه‌ای با گرفتگی 50% در نظر گرفته‌ می‌شود. پس از شبیه‌سازی جریان سیال در نواحی آسیب‌دیده و انتخاب نانوذرات Fe3O4@MOF با لیگاند سطحی مناسب به‌عنوان حامل دارویی هدفمند با اندازه‌های nm100، nm200، nm400، nm600، nm800 و nm1000 و تعداد تزریق 100، 300 و 500 ذره در هر سیکل، شبیه‌سازی‌های مربوط به نانوذرات صورت می‌گیرد. درنهایت نتیجه می‌شود ذراتی با اندازه nm100 و تعداد تزریق 300 ذره در هر سیکل بیشترین مقدار چسبندگی به ناحیه هدف را دارند و همچنین ذراتی با اندازه nm800 و تعداد تزریق 100 ذره در هر سیکل دارای ظرفیت انتقال دارویی سطحی و حجمی بالاتری هستند. بهینه‌سازی تعداد ذرات تزریق‌شده موجب کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها و اثرات جانبی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 30 بهمن 1402