شبیه سازی عددی تاثیر پارامترهای هندسی صدا‌خفه‌کن روی عملکرد آکوستیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی و کنترل صدای خروجی از صداخفه‌کن شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی جریان آشفته درون صداخفه‌کن با شرایط مرزی مختلف انجام شده است. این تحلیل با استفاده از روش حجم محدود و نرم افزار انسیس انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در اختلاف تراز صوت بین ورودی و خروجی صداخفه‌کن می باشد. هندسه دیفیوزر و استفاده از پشم سنگ که نوعی جاذب صوت است تاثیر حائز اهمیتی در کاهش صدای خروجی دارد بطوریکه بر مبنای اکثر استاندارد‌ها از جمله استانداردAMCA صدا در فاصله 1 متری ازdB 85 نباید بیش‌تر باشد. در این پژوهش چهار پارامتر متغییر هندسی که عبارت‌اند از قطر سوراخ‌های دیفیوزر، گام بین سوراخ‌ها، تعداد سوراخ‌ها و همچنین طول ناحیه پشم سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش قطر سوراخ‌های دیفیوزر، گام بین سوراخ‌ها، تعداد سوراخ‌ها باعث می‌شود که جت های صوت خروجی از سوراخ‌های دیفیوز بیش‌تر و انرژی جریان کم‌تر شود که موجب کاهش افت تراز صوت بین ورودی و خروجی صداخفه‌کن می شود. همچنین افزایش طول ناحیه پشم سنگ باعث افزایش طول جریان شده و انرژی صوت مقدار بیش‌تری مستهلک می شود و در نهایت تراز صوت بیش‌تر کاهش می‌یابد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بیش-ترین، کاهش تراز صوت مربوط به قطر سوراخ 10 میلی‌متر، گام 30 میلی‌متر، تعداد سوراخ 20 و طول ناحیه پشم سنگ 1400 میلی‌متر است

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32
پاییز و زمستان 1402
اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1402
  • تاریخ انتشار: 30 بهمن 1402