مروری بر روش‌های بهبود و تعیین عملکرد آیرودینامیکی روتور بالگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

مقاله مروری حاضر به بررسی روش‌های تعیین عملکرد آیرودینامیکی روتور بالگرد می‌پردازد. ابتدا پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه هندسه پره روتور بالگرد، دسته‌بندی و در ادامه تغییر جنس مواد مورداستفاده در پره‌های روتور بالگرد ارزیابی شده است. بهبود روزافزون توانایی رایانه‌ها در تحلیل مسائل و تغییر مواد مورداستفاده در طراحی و تولید پره‌ها از فلز به کامپوزیت و در نتیجه فراهم شدن امکان ساخت شکل‌های متنوع، علاقه‌مندی روزافزونی برای بهبود هندسه پره میان شرکت‌های سازنده بالگرد و محققان این حوزه به وجود آورده است که این امر نیازمند بهبود روش‌های شبیه‌سازی روتور بالگرد می‌باشد. بهبود این روش‌ها همواره از دو جنبه سرعت و دقت مورد تأکید محققان بوده است. در ابتدا روش‌های تحلیلی باهدف افزایش دقت نتایج، توسعه یافتند. سپس با استفاده از اجرای راه‌حل‌های عددی توسط رایانه‌ها، سرعت محاسبات افزایش یافت. در پژوهش‌های اخیر با ترکیب این دو روش و استفاده از نتایج حل تحلیلی به‌عنوان مقادیر اولیه در حل عددی، هزینه محاسباتی کاهش و دقت افزایش‌یافته است. همچنین تحقیقات اخیر بیشتر در جهت فرایندهای بهینه‌سازی سوق داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها