کلیدواژه‌ها = روش شبکه بولتزمن
تعداد مقالات: 5
1. ارایه الگوریتمی برپایه فیلتراسیون فشاری برای جریان سرعت پایین سیال غیرایده-آل با روش شبکه بولتزمن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-25

مصطفی ورمزیار؛ سید رضا حمزه لو؛ حسین افشار؛ مجید بازارگان


3. تحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی


4. بررسی عددی جریان لایه ای حول دو استوانه بیضوی با آرایش های مختلف داخل یک کانال، با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-64

مجتبی سالاری؛ محمد طیبی رهنی؛ وحید اصفهانیان