کلیدواژه‌ها = جریان‌سنج سیم داغ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی ویژگی های جریان در اطراف یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-54

عبدالامیر بک خوشنویس؛ سجاد نظری؛ محمدجواد ایزدی یزدی


2. بررسی تجربی ویژگی‌های جریان اطراف یک استوانه بیضوی در نزدیکی صفحه تخت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمدجواد ایزدی یزدی


3. بررسی تجربی ویژگیهای دنباله سیلندر دایره‌ای چرخان در اعداد رینولدز و نسبت سرعت‌های مختلف

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

محمدجواد ایزدی یزدی؛ عبدالامیر بک خوشنویس