دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1401 
بررسی تأثیر ساختار هندسی در انتقال حرارت جریان دوفازی در میکرو کانال‌ها

صفحه 11-23

سینا علیمحمدیان؛ مهدی هاشم آبادی؛ سجاد قاسملوی؛ حمید پرهیزکار؛ جاماسب پیرکندی


شبیه‌سازی عددی شناوری اجسام با اصلاح فشار در روش SPH با الگوریتم‌های دلتا و شیفت

صفحه 23-36

علی اصغر پیر خلیلی؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ مجتبی دهقان منشادی