کلیدواژه‌ها = موتور توربوفن
تعداد مقالات: 3
1. طراحی کنترل پیشبین مدل چند متغیره برای موتور توربوفن و مقایسه عملکرد با کنترل‌کننده Min-Max

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-176

مرتضی منتظری؛ میلاد احتشامی؛ امین ایمانی


2. طراحی و تحلیل یک موتور توربوفن دومحوره سبک براساس مهندسی قابلیت اطمینان

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1393

مجتبی محمدپور؛ جاماسب پیرکندی؛ محمد پورگل‌محمد؛ مهدی جهرمی