دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-168 
1. تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویل‌های دوبعدی

صفحه 1-17

محمود پسندیده فرد؛ مریم صابری نیا؛ مجید ایزدفر


9. بررسی تأثیر عدد رینلدز بر ضربه قوچ سیالات غیرنیوتنی در جریان آرام

صفحه 111-123

بنفشه نوروزی؛ احمد احمدی؛ محمود نوروزی؛ محسن لشکربلوک


11. بررسی تأثیر مؤلفه‌های هندسی بالک بر عملکرد آیرودینامیکی موشک

صفحه 141-151

امیرحمزه فرج الهی؛ خشایار یزدانی؛ علی اصغر نادری