دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 25، تیر 1399 
طراحی گرم‌کن بستر سرامیکی دما بالا برای تونل باد ابرصوتی

صفحه 45-66

محمد تقی بشارتی؛ محمدعلی جزووزیری؛ علیرضا ربیعی


بررسی عددی اثر جریان جت-جفت بر واماندگی دینامیکی یک ایرفویل ضخیم

صفحه 167-178

عبدالامیر بک خوشنویس؛ شیما یزدانی؛ سید عرفان سلیمی پور


شبیه‌سازی عددی اثر بالک مشبک بر نیروهای آیرودینامیکی یک موشک

صفحه 179-189

علی اصغر نادری؛ خشایار یزدانی؛ امیرحمزه فرج الهی؛ محسن رستمی؛ محمدرضا سلیمی