دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 26، آذر 1399، صفحه 1-163 
بهینه‌سازی آیرودینامیکی و پایداری افزونه تصحیح مسیر ترابرپذیر پرتابه دوچرخشه مافوق صوت

صفحه 1-15

امیر باقری؛ علی اسماعیلی؛ جواد طهماسبی؛ حسین جباری؛ سید علی توکلی صبور


مطالعه عددی تأثیرات میدان مگنتوهیدرودینامیک بر جدایش جریان ناشی از موج شوک انعکاسی

صفحه 17-28

سید آرش سید شمس طالقانی؛ احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


مدل عددی لکه نفتی در منطقه جزیره خارک

صفحه 29-38

هلن میرزایی؛ مسعود ترابی آزاد؛ افشین محسنی آراسته


بررسی عددی اثر صدمه ناشی از اصابت گلوله بر روی بال هواپیما

صفحه 65-78

امیرحمزه فرج الهی؛ علی اصغر نادری؛ محسن رستمی؛ محمدرضا سلیمی